ДВУДНЕВНИ СЕМИНАРИ 180 лв.


 

Консултация с д-р Георгиева 50 лв.
След предварително уточнен час.


 

Индивиуална 3-месечна предварителна програма след предварително направени рутинни лабораторни изследвания – мастен профил, хемоглобин, левкоцити, утайка и чернодробни проби.


 

Бодисдкенер диагностика – консултация с д-р Георгиева и хранителна програма – 130 лв.


 

Бодискенер терапия 50 лв. с продължителност 60 мин.
Медицински работници, пенсионери и деца до 14 г. – 10 % отстъпка за деца.


 

Йонна детоксикация 20 лв. за половин час и детокс хранителна програма.