ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ

Д-р Вергиния Георгиева предлага колаборация с медицински центрове, СПА и уелнес центрове. Индивидуално обучение на лекари в посока наномедицина, възможностите на Бодискенер диагностиката и Биорезонансната терапия. При закупуване на Бодискенер апаратура – индивидуално обучение на лекари в рамките на 60 часа, след предварително уточнена програма.


Тел. 0878 544 668, 0889 893 583
Обучение