БИОРЕЗОНАНСНА ТЕРАПИЯ

brtБиорезонансната терапия (БРТ) представлява корекция на функциите на организма посредством хармонично преобразуване на резонансните електромагнинти колебания, излъчвани от организма, с цел тяхното синхронизиране.
Идеята за биорезонансна терапия е научно обоснована за първи път от Ф.Морел (1977г) – това е терапия с електромагнитни колебания, които влизат в резонанс със структурите на организма. Въздействие е возможно както на клетъчно ниво, така и на ниво орган, системи или организъм тъй като различните нива се характеризират и се управляват от различни честотно-вълнови параметни.
Основната идея за приложение на биорезонанса в медицината се базира на това,че при правилно подбрана честота и форма на лечебното (електромагнитното) въздействие могат да се усилват нормалните (физиологичните) и да се отслабват патологичните колебания в човешкия организъм. По този начин биорезонансното въздействие може да е насочено както за неутрализация на патологичните така и към възстановяване на физиологичните колебания, нарушени при патологичните състояния, тоест изчистване на добавените шумове в информационното поле на човека, без което нито една болест не може да бъде излекувана.
Най–добри резултати дава този вариант на биорезонансна терапия , при който от организма се снемат електромагнитните излъчвания за даден момент и после с последващи преобразувания на сигнала, след достигане на физиологичните колебания, този нов сигнал се въвежда на принципа на обратната връзка в организма.
В съответствие с това в момента съществуват два вида биорезонансна терапия – ендогенна – това е терапията със собствените за дадения организъм електромагнитни колебания след тяхната специална обработка и екзогенна (индукционна) – при нея се използват външни сигнали, с които отделни органи и системи на организма влизат в резонанс.
Постигането на синхронизация в колебателните процеси на организма е необходимо и задължително условие за възстановяване на оптималния енергоинформационен процес, без което е невъзможна балансираната хомеостаза.
С други деми колкото са по-съгласувани обменните процеси в организма , толкова по-здрав и устойчив и адаптивен към външни въздействия е този организъм.
Методът БРТ няма никакви противопоказания, притежава висока ефективност при лечение на заболявания (ефективност до 80-95%), приложим е при всички възрастови групи и е съвместим с другите видове лечения.

biorezonans-bodiskener

biorezonans-bodiskener1

Какво е Биорезонансна терапия?

Биорезонансната терапия е форма на холистичната медицина. Това е метод, който използува електромагнитни трептения от самия пациент, като информация за диагностика и лечение на заболяванията му.
Ако има неправилно хранене, стрес, токсини или отрицателни емоции, трептенията на здравото тяло могат да станат небалансирани или слаби. Тяло, което не поддържа здравословни трептения, не може дълго да устои на вирусите, бактериите, токсичните химически вещества и метали, и т.н., които нормално съществуват и имат свои собствени вибрации. Те не само, че действат като опасни вещества в организма, но чрез излъчваните от тях специфични вибрации, стават енергични стресови фактори.
Това, което е видно за тези от нас, които работят както с биохимия така и с биоенергия е, че регулирането и контрола се извършва доминантно енергийно, а не биохимично. Обменните процеси, хормонална продукция, растеж и регенерационни процеси се контролират и координират по този начин.
Ако контролните процеси са повлияни от смущаващи вибрации, причинени от вредни вещества, получаваме нарушена саморегулация и неизправности и като краен резултат нашето здраве може да бъде изложено на риск. Такава е била идеята на Д-р Морел, да елиминира смущаващите вибрации или поне да бъдат достатъчно отслабени и така да се даде възможност на нарушеният организъм да се регенерира.
Тези енергийни вълни взаимодействат помежду си и могат да добавят или изваждат енергия едни от други. Изследванията проведени последните няколко десетилетие в Европа показаха, че електромагнитния профил на вредните вещества може да бъде елиминиран чрез изпращане на обратни трептения в тялото. Манипулирането на вълновите модели в прецизни модели, чрез отхвърляне или засилване на електромагнитния профил на конкретно лице е в основата на Bicom Биорезонансната терапия, която повече от 25 години се използва при хора и животни с огромен успех. В действителност тази лечебна модалност се превърна в един от най-популярните инструменти и продължава да се раширява сред лекарите в Германия и цял свят. През октомври 2005 година, Ханс Брюгеман представя проучване проведено сред немско говорящи Bicom практици. В проучването са участвали 241 664 пациенти, при които са били изчерпани всички форми на конвенционалната медицина в 396 практики. След проведена Bicom терапия, 46.7% от тях вече не показват никакви симптоми, 34% са получили значително подобрение, 13.1% регистрирали малко подобрение и само 6.25% не се показали никакви симптоми на подобрение.
Да прегледаме тази концепция отново. Известно е, че човешкото тяло е електромагнитно поле, което може да предава и приема електромагнитни трептения. Вие не може да ги видите или почувствате. Така както излъчвате топлина, която не може да видите. Човешкият организъм отделя различни трептения: клетките, тъканите и органите имат техни специфични трептения. Събрани заедно тези трептения оформят вашият общ спектър на трептене. Единичните трептения имат взаимна връзка и влияние в тялото. Нарушените резонансни модели в тялото имат негативно влияние върху нашето тяло. Можете много добре да си представите, че енергийните трептения на здравия човек имат различна структура от тези на нездравото лице. Стресовите фактори натрупани в тялото на нездравото лице отделят негативни енергийни трептения, които нарушават нормалната енергийна матрица и в крайна сметка причиняват различни симптоми.
Вашето тяло непрекъснато генерира и отделя Био-електромагнитни честотни сигнали. Вашите клетки и органи комуникират едни с други по този начин, ръководят биологичните си функции и разпращат информация за здравословното състояние. Храната която ядем, водата която пием, бактериите, токсините, тежките метали и т.н. резонират (трептят) с тяхна уникална електромагнитна матрица. Частта от вселената, която виждаме с очите си, разглеждана от страна на квантовата физика е физически израз на състоянието на неговото енергийно поле. Променяйки вашето енергийно поле, вие променяте начина по който се чувствате. Единственият траен начин да станете и останете здрави е да “заздравявате” вашето енергийно поле. Това е, което биофизичният подход прави и го прави добре. Енергийният модел на тялото се променя при заболяване, инфекция, токсини или радиация. Когато сте болни, енергийните трептения от чужди субстанции като токсични метали, амалгама, бактерии или пестициди, които са натрупани във вашето тяло могат да се намесят в енергийното трептене на вашите органи. Болните органи не трепят хармонично . Възможно е да се определи дали други вещества или дългогодишни заболявания стресират тялото ви. Дисхармоничните трептения могат да бъдат намалени или дори елиминирани посредством инверсия. Здравословните трептения могат да бъдат засилени за оздравяване.
Биофизичната биорезонансна технология включва “схема на инверсия” (схема на преобръщане), която произвежда огледален образ на дисхармоничните трептения, унищожавайки по този начин електромагнитните трептения причиняващи симптоми. Честотните модели чрез био-обратна връзка резонират с молекулните, дисхармонични честотни модели съдържащи се във водните клъстър структури. Това води до разрушаване на водородните връзки в клъстър структурата. В резултат намесата в молекулното трептене губи предишната си здрава конфигурация и сила на траптене. Това което се вижда в клиничната практика е, че токсините се освобождават и влизат в ръвообръщението където трябва да бъдат елеминирани чрез урината, изпражненията, кожата и чрез дишането. Затова пиенето на обилно количество вода е толкова важно. В допълнение, естествените здравословни модели на физиологичните трептения могат да бъдат усилени или укрепени до оптимални нива. По този начин се ре-активира и стабилизира способността на тялото за регулиране и самолечение. Целта на Биорезонансната терапия е да се намалят или премахнат ефектите от стресовите фактори на средата и така да се намалят или елиминират свързаните с това симптоми и в същото време засилване на физиологичните сили.